Klub Bogatego Rentiera

Zobacz, jak wyglądają spotkania Klubu

Osiągnij rozwój i sukces z Klubem Bogatego Rentiera

Galeria Klubu Bogatego Rentiera

Opinie Członków Klubu Bogatego Rentiera do 2020 r.

Pracuj z Andrzejem Spułą

Wykorzystaj jego autorskie metody inwestowania, opieraj się na doświadczeniu jego zespołu i precyzyjnymi działaniami zbuduj siedmiocyfrowy wynik na swoim koncie. Członkostwo w Klubie zapewnia grupowe wsparcie, regularne mastermindy na żywo oraz najlepsze programy treningowe autorstwa Andrzeja Spuły. To również okazja do poznawania aktualnych propozycji inwestycyjnych dla wszystkich osób, które dążą do zwiększania swojej aktywności na tym polu.

Klub Bogatego Rentiera umożliwia pozostawanie z panem Andrzejem w stałym kontakcie. Współpraca poprzez maile, telefon oraz liczne spotkania zapewnią nieustanny dostęp do sprawdzonych rozwiązań, profesjonalnych porad oraz rzetelnej wiedzy. Członkowie Klubu pod okiem mentora inwestują ponad 1000 zł miesięcznie i wyraźnie zwiększają swoje wpływy z rentierstwa.

Do tego potrzebna jest wiedza i doświadczenie 

Pan Andrzej posiada ponad 30 lat doświadczenia zdobytego na zagranicznych rynkach.
Od 2011 roku działa w Polsce i postawił sobie jeden cel: umożliwić Polakom odrzucenie ich wiecznych planów minimum oraz wskazać drogę, jak osiągać największe, wymarzone cele finansowe.
Andrzej Spuła pokazuje, jak zostać Rentierem i żyć z odsetek generowanych z zainwestowanego kapitału.

Regularne spotkania

Członkowie Klubu spotykają się dwa razy w roku na całodniowym spotkaniu
mentoringowym, gdzie poprzez praktyczną edukację finansową dalej
rozwijają swoją wiedzę i doświadczenie w różnych inwestycjach. Kontakty
biznesowe wynikające na tych spotkaniach są na bardzo wysokim poziomie
gdyż wyselekcjonowana grupa uczestników – praktyków to gwarantuje.

Wiedza z wielu źródeł

Czas wolny podczas zjazdów to nawiązywanie niezwykle wartościowych znajomości biznesowych. Profesjonaliści z wielu branż pozostają ze sobą w stałym kontakcie, organizują nieoficjalne spotkania Klubu oraz z własnej inicjatywy regularnie dzielą się swoimi dokonaniami, sukcesami oraz zdobytą wiedzą. Nie tylko na temat inwestowania, ale także dziedzin, w których pracują na co dzień.

Przede wszystkim ludzie

Klub Bogatego Rentiera opiera się na regularnej współpracy Praktyków, sprawdzonych  metodach każdorazowo generujących zyski oraz… ludziach. Andrzej Spuła podchodzi do każdej osoby indywidualnie, zwłaszcza na początkowym etapie współpracy. Na zamkniętej platformie, do której dostęp mają tylko członkowie Klubu, dzieli się nowinkami ze świata finansów, pojawiającymi się niespodzianie dobrymi okazjami do inwestowania, a także przystępnie opracowanymi autorskimi narzędziami.

Dodatkowe benefity

Członkostwo potwierdzane jest certyfikatem. Uprawnia do specjalnej zniżki na wydarzenia płatne oraz rezerwacji miejsc w pierwszych rzędach podczas bezpłatnych cyklicznych spotkań, organizowanych przez Pana Andrzeja.

Zapisz się do jedynego takiego Klubu w Polsce i nadaj pędu swojemu życiu.