Jak połączyć zysk i bezpieczeństwo w codziennym inwestowaniu?

Jak połączyć zysk i bezpieczeństwo w codziennym inwestowaniu?

Autor: Andrzej Spuła Sierpień 22, 2018

Połączyć zysk i bezpieczeństwo kapitału klienta to nasze główne motto

W dzisiejszych czasach znacznie wzrasta oczekiwanie oparcia, pewności i bezpieczeństwa, przynajmniej dotyczącego zabezpieczeń finansowych w razie pogorszenia sytuacji majątkowej lub zabezpieczeń na przyszłą emeryturę.

Wielu skosztowało lepszego życia i chciałoby, żeby to pozostało już normą. Niestety bez naszego rozważnego funkcjonowania w dziedzinie finansów osobistych, wszystko może ulec drastycznej zmianie.

Skoro prognozy mówią o niskich przyszłych emeryturach i stopie zastąpienia nawet na poziomie 20–30 proc., to koniecznością staje się odkładanie pieniędzy na poczet przyszłej, prywatnej emerytury.

W jaki jednak sposób zrobić to właściwie i bez większego ryzyka?

Najpierw trzeba się doinformować. Po to właśnie firma Money Coaching organizuje 1,5 godzinne spotkania informacyjne o finansach osobistych i firmowych. Nowość na naszym rynku? Dla niektórych tak, chociaż już od 2011 r. regularnie organizujemy tego typu spotkania w Warszawie i na terenie całego kraju. Mamy też za sobą kilkanaście lat doświadczeń, zdobytych na dojrzałym rynku niemieckim. Doświadczenia z rynku niemieckiego wyraźnie potwierdzają, iż zainteresowanie tym tematem będzie u nas ciągle wzrastać, gdyż coraz więcej rozważnych ludzi, dostrzega potrzebę utrzymania obecnego standardu życia, również na czas, kiedy wiek ograniczy naszą aktywność zawodową i zaczniemy mieć więcej czasu dla siebie.

Zabezpieczenie dla dzieci

Zabezpieczenie startu dla dzieci w dorosłe życie to też tematy, które zauważyli rodzice i już od najmłodszych lat inwestują regularne kwoty dla dzieci w 10-letnich programach inwestycyjnych. Dziadkowie myślą o wnukach i ich zabezpieczeniu inwestując wyższe kwoty jednorazowo.

Sami chcemy posiadać środki również na dostatnie życie jutro, a nie tylko dziś. Dlatego wyraźnie motywujemy na spotkaniach do płaceniu samemu sobie określonych kwot w bezpieczny i zyskowny program inwestycyjny, zarządzany w pełni przez specjalistów, opłacanych od wypracowanego zysku dla klientów.

To niewątpliwie specjaliści w pełni tego słowa znaczeniu, gdyż już ósmy raz z rzędu, czyli przez ostatnie 8 lat, co roku zostali wybrani najlepszymi zarządzającymi na doświadczonym rynku austriackim.

Pewnie i efektywnie

Klienci zawsze oczekują możliwie najpewniejszych i najefektywniejszych inwestycji swoich środków, które w zależności od potrzeb, chcą lokować na przyszłą emeryturę lub na zabezpieczenie finansowe siebie i swoich najbliższych.

Niezależny doradca jakim jest Money Coach, zadba, aby oferowane produkty mogły spełnić różnorodne oczekiwania finansowo klientów, a co najważniejsze, żeby dzięki odpowiednim rozwiązaniom inwestycyjnym, klienci zyskali spokój i mieli poczucie bezpieczeństwa w każdym momencie.

Money Coaching jako fachowiec w tym temacie, dokonuje przeglądu programów inwestycyjnych, dostępnych na naszym rynku, będących pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie po weryfikacji oraz inwestycji własnych środków, przekazuje sprawdzone rozwiązania dalej zainteresowanym. Niezależność firmy jako doradcy finansowego gwarantuje obiektywny wybór inwestycji.

Niepewność klienta

Większość podmiotów doradczych zapomina, iż skoro klienci czują się niepewnie w dzisiejszej rzeczywistości, tym bardziej niepewnie będą się czuli, jeśli chodzi o inwestycje i wybór konkretnego funduszu. „który fundusz mam wybrać?”, „czy powinienem trzymać cały czas wybrane fundusze, czy zmieniać je w trakcie?”, albo „jeżeli zmieniać, to kiedy mam to zrobić?”, „co będzie, jeśli przeoczę odpowiedni moment i stracę swoje pieniądze?” – tak myśli większość osób, rozpoczynająca swoją przygodę z produktami inwestycyjnymi. Jak pokazuje historia inwestycji, jedną rzeczą jest osiągnąć dobre zyski, a inną, równie ważną – te zyski utrzymać. Ta zasada dotyczy w szczególności budowania kapitału emerytalnego, aby w czasie trwania programu ochronić wypracowane już zyski, tak by tuż przed przejściem na emeryturę, głębokie spadki na giełdach nie uszczupliły ich w znaczący sposób, bo na odrobienie strat może nie starczyć już czasu.

Motywujemy do płacenia samemu sobie określonych kwot w bezpieczny i zyskowny program inwestycyjny, zarządzany przez specjalistów.

Pewność inwestora

Polecany na naszych seminariach program inwestycyjny należy do grupy Total Return, czyli całkowitego zwrotu, a zarządzany jest przez wiedeńskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które w procesie zarządzania wykorzystuje innowacyjny system transakcyjny. Ten sposób zarządzania odpowiada zapotrzebowaniu klientów na inwestycje, które zapewnią im rozsądne zyski w średnim terminie przy możliwie niskim ryzyku i uchronią ich przed utratą kapitału, szczególnie w niepewnych czasach.

System komputerowy analizuje na bieżąco ponad 10 tysięcy funduszy inwestycyjnych o zasięgu globalnym oraz 10 tys. pojedynczych akcji, po czym wybiera zawsze te fundusze inwestycyjne lub akcje, których trendy wzrostowe są najsilniejsze. W zależności od rozwoju sytuacji na rynkach, fundusze wykorzystujące koncepcję Total Return aktywnie inwestują w akcje, obligacje, rynek pieniężny oraz instrumenty pochodne.

Bez ryzyka

Podczas faz spadkowych na rynkach udział akcji może być zredukowany do zera, aby ograniczyć straty na możliwie najniższym poziomie. Celem polityki inwestycyjnej jest uzyskiwanie we wszystkich fazach rynku, niezależnie od rozwoju sytuacji giełdowej, długotrwałych, pozytywnych stóp zwrotu. Wszystkie fundusze z polecanego programu dynamicznie reagują na zmieniającą się na rynkach sytuację i co NAJWAŻNIEJSZE – zmiany te dokonują się automatycznie, bez ingerencji klienta czy doradcy. Co to daje w efekcie? Spokój i poczucie bezpieczeństwa, że kapitał jest chroniony. Odciąża zarówno klienta jak i doradcę od nieustannego monitoringu rynkowych trendów, eliminuje stres, że przeoczy się coś, czego konsekwencją będą dotkliwe straty. Dzięki temu klienci mogą spokojnie koncentrować się na swoich codziennych obowiązkach, a zarządzaniem inwestycją zajmują się fachowcy.

Bezpieczeństwo i elastyczność

Wszystkie opisane wyżej produkty są tak skonstruowane, aby zapewniać klientom maksymalną elastyczność. Mówimy przecież o programach na 5 czy 10 lat, a któż może wiedzieć, jak jego sytuacja finansowa będzie wyglądała za lat kilka. W czasie trwania programów inwestycyjnych mogą się zdarzyć róże sytuacje losowe (chwilowy brak pracy, nieoczekiwany spadek zarobków czy wysokie wydatki). Produkty te oferują szereg rozwiązań i funkcjonalności na tę niespodziewaną, często niemiłą, sytuację. Jest więc możliwość czasowego zawieszania składki regularnej, zamiany umowy na bez składkową, z możliwością uaktywnienia umowy bez konieczności wpłaty zaległych składek, a także częściowe wykupy kapitału. Wszystko po to, aby w niepewnych czasach klient czuł się bezpiecznie i był pewny, że niezależnie od sytuacji, będzie mógł z powodzeniem realizować swoje założone cele.

Nic nie daje człowiekowi tak dużo wolności i niezależności jak jego własny majątek.

Podziel się z innymi cenną wiedzą

Leave a Comment